EJF เปิดตัวโครงการชุมชนเพื่อการประมงในไลบีเรีย

EJF เปิดตัวโครงการชุมชนเพื่อการประมงในไลบีเรีย

 ร่วมกับ National Fisheries and Aquaculture Authority (NaFAA) กำลังเปิดตัวโครงการสี่ปี: ชุมชนเพื่อการประมง ภายใต้โครงการเกษตรกรรมของสหภาพยุโรปและไลบีเรีย โครงการนี้พยายามที่จะให้อำนาจชุมชนในการจัดการประมงร่วมกัน และลดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย สร้างความยั่งยืนที่ยั่งยืน และความเท่าเทียมทางสังคมในภาคการประมงของไลบีเรีย ซึ่งจะช่วยป้องกันความมั่นคงด้านอาหารและวิถีชีวิตริมชายฝั่งทั่วประเทศ งานเปิดตัวจะมีขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคมที่ Monrovia City Hall ที่1st Street, Sinkor – Monrovia

ความชุกของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

และการจับปลามากเกินไปในน่านน้ำไลบีเรียยังคงคุกคามความมั่นคงด้านอาหารของประชากร 80% ของประเทศที่ต้องพึ่งพาปลาสำหรับโปรตีนในอาหารที่จำเป็น นอกจากนี้ ผู้คนกว่า 33,000 คน รวมถึงชาวประมง 11,000 คน ต่างพึ่งพาอุตสาหกรรมประมงเป็นแหล่งรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว สุขภาพของแหล่งปลาหมายความว่ายังมีศักยภาพที่ดีสำหรับไลบีเรียในการเพิ่มรายได้จากการทำประมงอย่างยั่งยืนในขณะที่ปกป้องวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและแหล่งโปรตีนหลักสำหรับประชากรชายฝั่ง  

ด้วยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงได้จัดสรรเงินทุนให้กับ EJF โดยร่วมมือกับ NaAFA เพื่อยกระดับการดำรงชีวิตสำหรับชาวประมงรายย่อยและเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลของภาคส่วนท้องถิ่นและดำเนินการจัดการการประมงอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ฯพณฯ Laurent Delahousse หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในไลบีเรียกล่าวย้ำว่า « การดูแลสต๊อกปลาที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนจะช่วยให้ไลบีเรียเพิ่มรายได้จากการทำประมง ในขณะเดียวกันก็ปกป้องวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและเป็นแหล่งโปรตีนหลักสำหรับประชากรชายฝั่ง »

โครงการนี้จะต่อยอดจากความก้าวหน้าที่สำคัญที่ทำโดย NaFAA ในการปรับปรุงการจัดการอย่างยั่งยืนของการประมงของไลบีเรียและดำเนินการทั่วทั้งสี่มณฑลชายฝั่ง: Margibi (Marshall) Grand Cape Mount (Robertsport), Grand Bassa (Buchanan) และ Grand Kru (Grand Ces) มีส่วนร่วมกับชาวประมงครูและแฟนติตลอดจนพ่อค้าปลา/ผู้แปรรูปปลา   

“นักลากอวนจับปลาอย่างผิดกฎหมาย

ในน่านน้ำของไลบีเรียสามารถจับอาหารทะเลจำนวนมหาศาล ทำลายระบบนิเวศทางทะเล และทำให้ชุมชนท้องถิ่นยากจน อย่างไรก็ตาม ชุมชนชาวประมงสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ทรัพยากรที่พวกเขาพึ่งพาได้ ปกป้องความยั่งยืนของน่านน้ำของไลบีเรีย EJF มีความยินดีที่จะเปิดตัว Communities for Fisheries ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างมากมายของสหภาพยุโรป เรารู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับรัฐบาลไลบีเรีย ชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควบคู่ไปกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป” Steve Trent กรรมการบริหารมูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมกล่าว

วัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการนี้คือการสนับสนุนการดำรงชีวิตของชุมชนชายฝั่งให้ดีขึ้นและปกป้องความมั่นคงด้านอาหารของผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 11,000 รายและผู้รับผลประโยชน์ทางอ้อม 56,000 รายผ่านการจัดการที่ดีขึ้นและการกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและปริมาณปลาในไลบีเรีย

งานเปิดตัวครั้งนี้จะรวบรวมบุคคลสำคัญต่างๆ เช่น หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำไลบีเรีย เอกอัครราชทูต Laurent Delahousse อธิบดี NaFAA มาดาม Emma Metieh Glassco และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ และพันธมิตรในภาคการประมงในไลบีเรีย