วิธีเช็ค “สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก” วงเงิน 5 หมื่นบาทจาก ธ. ออมสิน

วิธีเช็ค “สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก” วงเงิน 5 หมื่นบาทจาก ธ. ออมสิน

หลังจากที่ได้มีการประกาศในการเปิดให้ทำการขอ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ที่เปิดให้ยื่นขอในวงเงิน 50,000 บาทจากธนาคาร ออมสิน ก็มากันว่าเราจะได้รับการอนุมัติ หรือผ่านเกณฑ์การพิจารณา หรือไม่นั้น ตามมาดูได้ตามนี้ แนวทางในการตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับ สินเชื่อ 

เสริมพลังฐานราก จากธนาคาร ออมสิน ที่จะให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท โดยการตรวจสอบสถานะนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการที่ตัวธนาคารสาขา ซึ่งก็ทำได้ดังนี้ 

ทำการเข้าเว็บไซต์ : https://www.gsb.or.th/gsb_govs/loan-empower/ แล้วคลิกตรง “ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

ทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน หลังจากนั้นให้คลิก “ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร”

ถ้าหากคุณได้รับการอนุมัติระบบจะขึ้นข้อความว่า “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ” หรือ “อนุมัติสินเชื่อ” และจะแจ้งเตือนให้ว่ากดทำสัญญาภายใน 7 วัน โดยจะต้องเข้าไปทำรายการ (ทำสัญญา) ในแอพพลิเคชั่น MyMo นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น MyMo ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เมื่อทำการกดเข้าไปแล้วหน้าจอแอพจะขึ้นข้อความว่า “คุณผ่านการพิจารณา” ให้กดที่ข้อความ “ถัดไป” ข้างใต้

ระบบจะทำการร่างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะให้ลูกค้าผู้ยื่นกู้ได้ทำการตรวจสอบ และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด “ยอมรับ”

ในการยืนยันการดำเนินการนั้น ระบบจะให้ใส่รหัสผ่านของแอพ MyMo (Passcode) และทำการใส่รหัส OTP ที่ได้รับ

หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้ ก็ถือว่าการทำการกู้สินเชื่อนั้นเสร็จสมบูรณ์ โดยเงินกู้จะทำการโอนเข้าไปในบัญชีหลัก (Primary Account) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้แล้ว ผู้ที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน : 1115

ในส่วนของ Airport Link นั้น นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้กล่าวไว้ว่า ในส่วนของ Airport Link นั้นได้จัดกิจกรรมพิเศษเช่นเดียวกัน โดยเปิกให้มีการโดยสารฟรีสำหรับคู่พ่อลูก ตลอดทั้งวันที่ 5 ธันวาคม โดยแค่มาแสดงตัวที่ห้องจำหน่ายตั๋วเพื่อรับสิทธิ์ (ทั้งพ่อและลูกไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลเดียวกัน)

ธ.ก.ส. ประมาณว่าสัปดาห์หน้า โอน เงินประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าว รอบ 3

ธ.ก.ส. ได้ประมาณการณ์ว่า พร้อมที่จะทำการโอน เงินประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าว ใน รอบ 3 วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท หากทาง ก.พาณิชย์ เสนออนุมัติวงเงินที่เหลือทันในสัปดาห์หน้า เหตุล่าช้า เพราะราคาข้าวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ทำให้วงเงินเดิมไม่เพียงพอ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำการชี้แจงว่า ขณะนี้ได้ทำการจ่าย เงินประกันรายได้ ผู้ปลูกข้าว ในส่วนของรอบ 1 – 2 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของ รอบ 3 ที่เป็นรอบเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. นั้นต้องรอการอนุมัติวงเงินเพิ่มจากทาง ก.พาณิชย์ เนื่องด้วยราคาข้าวต่ำลง ทำให้วงเงินเกินกว่าที่ประเมินไว้

ทั้งนี้แล้วทางรัฐบาลได้ตั้งวงเงินประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 4.57 ล้านครัวเเรือน โดยในรอบที่ 1 ได้มีการโอนไปแล้ว 7.8 แสนครัวเรือน ในวงเงิน 9.12 พันล้านบาท ในรอบที่ 2 ได้มีการโอนไปแล้ว 6 แสนครัวเรือน ในวงเงิน 5.6 พันล้านบาท

โดยในส่วนของรอบที่ 3 ที่จะต้องทำการโอนต่อไปนั้นจะต้องดำเนินการให้แก่ 1.5 ล้านครัวเรือน ภายในวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่ราคาข่าวนั้นได้ตกต่ำลง ทำให้ทางรัฐบาลต้องทำการจ่ายเงินในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลินั้นจะต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ย 2,000-3,000 บาทต่อเกวียน ทำให้เงินนั้นไม่เพียงพอต่อการจ่ายในรอบที่ 3 ให้ครบได้ จึงต้องมีการเสนอขอ ครม. เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอภายในอาทิตย์หน้า

หลังจากที่ทาง ครม. มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางกระทรวงเกษตรได้มีการส่งรายชื่อให้ทาง ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อ ทางธนาคารจะดำเนินการให้ภายใน 3 วันทำการ ผ่านช่องทางทั้งหมด 3 ช่องทาง ได้แก่ จ่ายผ่านทาง ATM, จ่ายผ่านทางเคาท์เตอร์ และผ่านทางแอพพลิเคชั่น A-Mobile

ในขณะนี้คงต้องรอดูประสิทธิภาพวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ ที่ให้กับคนหมู่มากในประเทศอิสราเอลเพราะให้ไปแล้วมากกว่า 30% ของประชากร และในทำนองเดียวกันคงต้องรอดูประสิทธิภาพ ของวัคซีนจีน Sinopharm ที่ให้ในประชากรประเทศ UAE ที่ให้ไปมากกว่าร้อยละ 20 แล้ว คงจะเห็นผล ประสิทธิภาพในชีวิตจริง และ จะมีรายงานออกมาในเร็วๆนี้

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป